Yleistä

Palvelun toteuttaminen edellyttää, että henkilöä koskevia tietoja kerätään ja käsitellään. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja kerätään, millä periaatteilla sitä käsitellään, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia henkilöllä on tietoja koskien.

Marjo Nyström Consulting Oy käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä päivityksiä toiminnan kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Käyttämällä palveluja, verkkosivustoa tai ottamalla yhteyttä, henkilö hyväksyy, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään, säilytetään ja käsitellään?

Henkilötietoja kerätään, säilytetään ja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

  • sopimusvelvoitteiden toteuttaminen;
  • oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi;
  • asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen;
  • liiketoiminnan kehittäminen; ja
  • palveluiden kohdentaminen.

Mitä henkilötietoja kerätään ja mistä lähteistä?

Henkilötietoja kerätään pääasiassa henkilöltä itseltä yhteydenottojen yhteydessä tai palveluiden käytön yhteydessä.

Tyypillisesti seuraavia tietoja kerätään:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Yhtiöllä tullee olla aina lain edellyttämä peruste henkilötietojen käsittelemiselle. Tietoja käsitellään sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Kuka käsittelee tietoja ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietoja käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Yhtiö voi myös ulkoistaa osittain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Yhtiö huolehtii tällöin siitä, että henkilötietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään lainmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Tietoja voi siirtyä myös tilanteessa, että yritys on osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa. Tässäkin tilanteessa tietoja käsitellään voimassa olevan lain mukaisesti.

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle?

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Yhtiö ei muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Tietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos henkilö ei anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, vaikeuttaa se todennäköisesti palvelun tuottamista.  

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Evästeitä käytetään verkkosivuilla, jotta voidaan tarjota paras mahdollinen käyttäjäkokemus sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Yhtiö voi hyödyntää evästeitä palveluiden ja verkkosivuston kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivuston toimivuutta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lakipolku.fi

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsitellään. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot korjataan.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lakipolku.fi

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli henkilötietojasi käsitellään yleisen edun perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vaatia, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli tietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@lakipolku.fi. Ilmoitathan pyynnön yhteydessä nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voidaan varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä toiminnan taikka tietosuojaperiaatteiden muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot:

Marjo Nyström Consulting Oy (Y-tunnus: 2350336-4)
Hovioikeudenpuistikko 15 C 33, Vaasa
info@lakipolku.fi