Edunvalvontavaltuutus

Kuka hoitaa asioitasi, jos et itse pysty? Ilmaise tahtosi ja tilaa kirjallinen
edunvalvontavaltuutus lakimieheltä tai laadi se itse oppaamme avulla.

Edunvalvonnan tarve tulee yllättäen

Onnettomuus tai sairaskohtaus voi muuttaa niin nuoren kuin vanhan ihmisen toimintakyvyn hetkessä. Sairastuneen ympärillä arki kuitenkin jatkuu – laskut täytyy maksaa ja omaisuudesta huolehtia. Jokaisen meistä kannattaa hyvän sään aikana ilmaista, kenet haluamme valvomaan etujamme, jos jotain sattuisi.

Me Lakipolulla autamme sinua tämän tärkeän asiakirjan teossa kahdella tavalla. Voit joko

  • tilata lakimiehen laatiman edunvalvontavaltuutuksen tai
  • ostaa valtuutuksen tekoon opastavan oppaan sekä asiakirjamallit ja laatia sen itse.

Marjo Nyström
Lakimies, Lakipolun perustaja

Tarvitsetko edunvalvontavaltuutuksen? Kokeile laskuria!

Vastaamalla muutamaan kysymykseen saat arvion, kuinka tärkeä edunvalvontavaltuutus olisi juuri sinun elämässäsi.

Näet suosituksen heti laskurin viimeiselle sivulle päästyäsi. Jos kiinnostuit valtuutuksen tilaamisesta, lähetä viimeisellä sivulla oleva yhteydenottopyyntö. Siinä tapauksessa lakimiehemme saa tietää nimesi, yhteystietosi ja sinulle annetun suosituksen. Henkilökohtaisia vastauksiasi ei tallenneta mihinkään.

Valitse sinulle sopivin tapa laatia edunvalvontavaltuutus

Itsenäinen opiskelu

Ladattavan PDF-oppaan ja valmiiden asiakirjamallien avulla opit itse laatimaan edunvalvontavaltuutuksen.

Oppaan hinta asiakirjamalleineen on 59 €.

Asiakirjan tarkistus

PDF-oppaan ostaneet voivat tilata edullisena lisäpalveluna lakimiehen suorittaman tarkistuksen asiakirjalleen.

Tarkistuksen hinta on 40 €.

Tilaaminen lakimieheltä

Otamme toimeksiannon vastaan, järjestämme tarvittavat tapaamiset ja laadimme valtakirjan sinulle.

Lakimiehen laatiman valtakirjan hinta on 250 €.

Kysymyksiä ja vastauksia edunvalvonnasta

Mitä edunvalvonnan eri termit tarkoittavat?

Edunvalvontavaltakirja on kirjallinen asiakirja, jossa tahto ja toimintaohjeet ilmaistaan.

Valtuutuksen tekevää henkilöä kutsutaan valtuuttajaksi tai päämieheksi.

Edunvalvontavaltakirjassa nimetty ensisijainen valtuutettu on henkilö, joka alkaa hoitamaan valtuuttajan asioita tämän terveydentilan heikentyessä.

Varavaltuutettu on väliaikainen varahenkilö, jos ensisijainen valtuutettu on estynyt hoitamaan tehtäväänsä.

Toissijainen valtuutettu on varahenkilö, jos ensisijainen valtuutettu on pysyvästi estynyt tai haluaa lopettaa valtuutettuna toimimisen.

Edunvalvoja tai yleinen edunvalvoja on viranomaisen tehtävään määräämä henkilö.

Kuka voi tehdä edunvalvontavaltuutuksen?

Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ymmärtää tekemänsä toimen merkityksen.

Älä jätä valtakirjaa tekemättä vain siksi, että olet nuori ja terve. Onnettomuus tai sairaskohtaus voi kohdata ketä tahansa.

Voiko lapsi tehdä edunvalvontavaltuutuksen?

Alaikäinen henkilö ei voi itse tehdä edunvalvontavaltuutusta, sillä normaalitilanteessa lapsen asioista päättää aina huoltaja. Joissakin tapauksissa viranomainen voi kuitenkin määrätä lapselle edunvalvojan. Tarve saattaa syntyä esim. tämän ollessa kuolinpesän osakkaana tai kiinteistön kaupan osapuolena.

Mistä asioista edunvalvontavaltuutuksessa voi päättää?

Edunvalvontavaltuutus voi ottaa kantaa hyvin yksityiskohtaisiin asioihin, kuten:

  • Arkisten asioiden hoito, kuten laskujen maksu
  • Omaisuuden hoito tai myynti
  • Valtuuttajan yritystoiminnan järjestäminen
  • Hoitoa koskevat päätökset

Lisää tietoa saat oppaastamme tai lakimieheltä.

Miten edunvalvontavaltuutus tulee voimaan?

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun valtuuttaja ei pysty huolehtimaan itse asioistaan. Silloin valtuutukselle haetaan vahvistus Digi- ja väestötietovirastosta. Hakemuksen yhteydessä todistetaan lääkärinlausunnolla tai muulla luotettavalla selvityksellä, että valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi huolehtia omista asioistaan.

Mitä tapahtuu, jos sairastun eikä edunvalvontavaltuutusta ole tehty?

Digi- ja väestötietoviraston tai tuomioistuimen määräämä lähiomainen tai yleinen edunvalvoja on viimeinen keino järjestää asiat, jos sopivaa valtuutettua ei löydy lähipiiristä.

Miten edunvalvontavaltuutus ja -määräys eroavat toisistaan?

Itse annettu valtuutus on sekä valtuuttajalle että valtuutetulle kätevämpi tapa kuin määrättyyn edunvalvojaan turvautuminen. Valtuutetulle voi antaa yksityiskohtaisempia arkeen ja hoitoon liittyviä tehtäviä, kun taas viranomaisen määräämä edunvalvoja saa hoitaa ainoastaan omaisuuteen liittyviä asioita.

Lisäksi edunvalvontavaltuutuksen vahvistuksen saa Digi- ja viestintävirastosta yleensä nopeammin, jolloin valtuutettu pääsee mahdollisimman pian aloittamaan tehtävänsä.

Mitä edunvalvontavaltuutus maksaa Lakipolulla? Mihin hinta perustuu?

Jos haluat laatia valtuutuksen itse, voit ostaa ladattavan PDF-oppaamme ja asiakirjamallit hintaan 59 €. Lisäpalveluna lakimies tarkistaa valmiin asiakirjasi hintaan 40 €.

Lakimiehen laatima edunvalvontavaltuutus maksaa Lakipolulla 250 €. Hinta sisältää etä- tai lähitapaamisen, asiakirjan laadinnan sekä arvonlisäveron.

Soita meille ja kerro tilanteestasi!

Tarvitsetko lisätietoja? Ota yhteyttä Marjoon: