Perunkirjoitus

Lakimiehen toteuttama perunkirjoitus säästää omaisten aikaa, rahaa ja voimia. Hoidamme kuolinpesän asiat huolellisesti kerralla kuntoon.

Lakiapua kriisin keskellä

Läheisen kuolema käynnistää tapahtumaketjun, jossa omaisten on suunnattoman surun keskellä järjesteltävä ja selvitettävä vainajan asioita. Perunkirjoituksen teossa on monia kompastuskiviä, minkä vuoksi se kannattaa jättää perintökaaren tuntevalle lakimiehelle.

Me Lakipolulla toteutamme perunkirjoituksia ja perinnönjakoja pitkällä kokemuksella ja empaattisella otteella. Voit ottaa yhteyttä heti kuolemantapauksen jälkeen.

Marjo Nyström
Lakimies, Lakipolun perustaja

Kysymyksiä ja vastauksia perunkirjoituksesta

Mitä perunkirjoitus ja perukirja tarkoittavat?

Perunkirjoitus on yleisnimitys toimitukselle, jonka tarkoituksena on selvitettää vainajan perilliset eli kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida vainajan omaisuus ja velat.

Perukirja on perunkirjoituksesta laadittu asiakirja, jossa omaisuus, velat ja perilliset luetteloidaan. Perukirja toimitetaan verotoimistoon.

Kenen vastuulla perunkirjoituksen järjestäminen on?

Perunkirjoituksen järjestää tai teettää useimmiten se henkilö, joka parhaiten tunsi vainajan asiat ja on ehkä hoitanutkin niitä: puoliso, lapsi, muu sukulainen tai asuinkumppani. Muut kuolinpesän osakkaat antavat hänelle valtakirjan vainajan asioiden hoitamiseen.

Milloin perunkirjoitus on tehtävä?

Verohallinnon mukaan perunkirjoitus täytyy toimittaa 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Lisäaikaa voi hakea perustellusta syystä.

Miksi perunkirjoitus kannattaisi teettää lakimiehellä?

Perunkirjoitukseen liittyy haasteellisia osioita, kuten aviopuolisoiden välinen ositus, joihin ei löydy vastausta dokumenttipohjista. Lakimiehen perintökaaren tuntemus ja kokemus erilaisten kuolinpesien hoitamisesta varmistavat, että perunkirjoitus toimitetaan lakien ja sääntöjen mukaan.

Aloitin perunkirjoituksen tekemisen itse, mutta se tuntuu vaikealta. Mitä teen?

Otamme hoidettavaksi myös syystä tai toisesta kesken jääneitä perunkirjoituksia. Ota yhteyttä, niin hoidetaan asia yhdessä loppuun!

Voiko perunkirjoituksen tehdä etäyhteyksillä?

Perunkirjoituksen voi pitkälti hoitaa myös etäyhteyksillä.

Mitä perunkirjoitus maksaa Lakipolulla? Mihin hinta perustuu?

Hoidamme perunkirjoituksia sekä kiinteällä hinnalla että tuntiveloituksella. Hinta riippuu monesta asiasta, kuten kuolinpesän tilanteesta ja osakkaiden lukumäärästä. Saat selkeän kustannusarvion etukäteen. Soita meille ja kerro tilanteestasi!

Miten perunkirjoituksen kustannukset jaetaan?

Perunkirjoituksesta aiheutuvat kohtuulliset lakimiehen kustannukset voi vähentää kuolinpesän varoista, jolloin kuolinpesän osakkaille ei tule perunkirjoituksesta suoria kuluja.

Näin autamme perunkirjoituksen järjestäjää

Asiakirjojen hankkiminen

Voimme tilata puolestasi perunkirjoituksessa tarvittavat viranomaisten asiakirjat ja todistukset.

Päätöksissä neuvominen

Neuvomme, mitkä asiat vaikuttavat perintöveron määrään ja miten esim. lesken kannattaa toimia.

Osakkaiden tiedottaminen

Tiedotamme kuolinpesän muita osakkaita suoraan perunkirjoituksen ja perinnönjaon kaikissa vaiheissa.

Muistilista perunkirjoituksen järjestäjälle

Tilattavat asiakirjat

 • Vainajan sukuselvitys/virkatodistus (katkeamaton ketju 15-vuotiaasta kuolinpäivään, saatavissa joko vainajan kotipaikan kirkkoherranvirastosta, keskusrekisteristä tai digi- ja väestötietovirastosta)
 • Virkatodistukset/sukuselvitykset niiltä kuolinpesän osakkailta, joiden tiedot eivät ilmene vainajan sukuselvityksestä. Voidaan puhua myös elossaolotodistuksesta
 • Vainajan mahdolliset avioehdot, avioero-ositustodistukset ja testamentti
 • Jos vainaja on osallisena jakamattomassa kuolinpesässä, kopio kyseisestä perukirjasta ja tiedot kuolinpesästä

Tiedot varoista ja veloista

 • Sekä vainajan että mahdollisen lesken omaisuustiedot ja omaisuuden arvottaminen (perukirjaan tulee ilmoittaa reaalihinta-arvo tai arvio)
 • Tiedot rahavaroista: kuolinpesän saldotodistus talletuksista, veloista, tiedot kiinnityksistä sekä tallelokeron sisällöstä, käteisvarat, tiedot arvopapereista (pankin omaisuusluettelo, ote arvo-osuustilistä)
 • Tiedot omaisuudesta: asunto-osake (osakekirja, isännöitsijäntodistus tai kauppakirja), omakotitalo, lomakiinteistö tai muu kiinteistö (lainhuudatukset, kiinteistöverotiedot, kauppakirja)
 • Tiedot irtaimesta omaisuudesta: auton, peräkärryn tai veneen rekisteriote, tiedot arvoirtaimesta ja aseista
 • Mahdolliset verotustiedot: veronpalautukset, jälkiverot tai kiinteistöverot
 • Selvitykset mahdollisista ennakkoperinnöistä tai lahjoista

Kuolinpesän velat ja poistot

 • Vainajan elinaikaan liittyvät kuitit, joiden eräpäivä kuolinpäivän jälkeen sekä mielellään vainajan käyttötilin tiliotteet kuolinkuukaudelta ja sen jälkeiseltä ajalta
 • Esim. sairaalamaksut, muut hoito- ja lääkekulut, lehti-ilmoitukset, asumiskulut, sähkö- ja vesilaskut, puhelinlaskut, lehtitilaukset, elinaikana tehdyt velat kuten pankkilaina tai luottokortti- ja osamaksuvelat
 • Hautauskustannukset
 • Perunkirjoituskustannukset
 • Mahdolliset pesän ilmoittajankulukorvaukset: matkalaskut, puhelinkulut yms.

Tiedonannot muille kuolinpesän osakkaille

 • Mahdollisen testamentin tiedoksianto perillisille: testamentin hyväksymis- ja tiedoksisaanti-ilmoitukset
 • Kutsut perunkirjoitukseen

Muilta osakkailta tarvittavat tiedot

 • Valtakirja, mikäli joku pesän osakkaista on valtuuttanut toisen edustamaan itseään
 • Jos yksi tai useampi osakkaista on alaikäinen tai edunvalvonnassa, tarvitaan päätös/määräys edunvalvonnasta, mahdollinen päätös edunvalvojan sijaisesta sekä maistraatin lupa jakoon
 • Lesken ilmoitus, kieltäytyykö luovuttamasta tasinkoa ensiksi kuolleen puolison perillisille tai siitä, tuleeko leski pitämään hallinnassa yhteisen kodin

Tarvitsetko apua perunkirjoituksessa? Ota yhteyttä Marjoon: